Ασφαλιση Ιδιωτων

Ασφαλίσεις Περιουσίας (Ακίνητα - οχήματα -τιμαλφή κτλ) Ασφαλίσεις Ζωής - Υγείας Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά προγράμματα. Αμοιβαία κεφάλαια - Unit linked Insurance Plans Στεγαστικά & καταναλωτικά δάνεια. Διαμεσολάβηση για χρηματιστηριακά προϊόντα και υπηρεσίες.