ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχεδιασμός - συμβουλευτική - υλοποίηση, για την προϊοντική τοποθέτηση-προώθηση, ελληνικής παραγωγής προιόντων στην αλλοδαπή. Υπηρεσίες διερεύνησης δυνητικών αγορών για την τοποθέτηση προιόντων. Μελέτη ανταγωνισμού. Δημιουργία δικτύων διανομής & υποστήριξη στην ανάπτυξη επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων σας.