Ασφαλιση Επιχειρησεων

Ασφαλίσεις επαγγελματικών. εγκαταστάσεων - περιουσίας (Property insurances). Ασφαλίσεις γενικής αστικής επαγγελματικής ευθύνης (General professional liability insurances). Ασφαλίσεις ευθύνης στελεχών διοίκησης (Directors & officers liabilities). Ασφαλίσεις παραγωγής & Διάθεσης